#Digitie

Maaseuturahaston rahoittamassa #Digitie-hankkeessa on kehitetty käytännönläheinen digimarkkinoinnin valmennusmalli, jonka avulla on koulutettu lukuisia maaseudun yrittäjiä hyödyntämään digimarkkinointia.

Hankkeen aikana on järjestetty kolme #Digitie-valmennusta, joissa yrittäjät ovat oppineet kokonaisvaltaisesti tärkeimpiä digimarkkinoinnin aiheita ja työkaluja käytännössä.

“Ennen valmennusta en tiennyt, mille kaikelle olisi tarvetta. Tulin tietoiseksi siitä, miten monipuolista digimarkkinointi on.”

Heli Jokivuori, Kukkakauppa Heliä
#Digitie-valmennuksen osallistuja

”Sain muun muassa Facebook-sivujen päivittämisestä hyvää tuntumaa ja käytännön opastusta. Myös visuaalisuuden merkitys korostui, esim. miten kannattaa ottaa kuvia.”

Kirsi Simola, Putiikki K&K
Digitie-valmennuksen osallistuja