#Digitie

Maaseuturahaston rahoittamassa #Digitie-hankkeessa kehitettiin käytännönläheinen digimarkkinoinnin valmennusmalli, jonka avulla koulutettiin lukuisia maaseudun yrittäjiä hyödyntämään digimarkkinointia.

Koulutushankkeen aikana on järjestettiin kolme #Digitie-valmennusta, joissa yrittäjät oppivat kokonaisvaltaisesti tärkeimpiä digimarkkinoinnin aiheita ja työkaluja käytännössä.

Tutustu hankkeen loppuseminaariin Youtubessa!

“Ennen valmennusta en tiennyt, mille kaikelle olisi tarvetta. Tulin tietoiseksi siitä, miten monipuolista digimarkkinointi on.”

Heli Jokivuori, Kukkakauppa Heliä
#Digitie-valmennuksen osallistuja

”Sain muun muassa Facebook-sivujen päivittämisestä hyvää tuntumaa ja käytännön opastusta. Myös visuaalisuuden merkitys korostui, esim. miten kannattaa ottaa kuvia.”

Kirsi Simola, Putiikki K&K
Digitie-valmennuksen osallistuja