Digillä kasvua -aamupalatilaisuuden palautekysely

Digillä kasvua -aamupalatilaisuus houkutteli Lahden Tiedepuistoon runsaan joukon digitaalisesta markkinoinnista kiinnostuneita kuulijoita. 

Kuulisimme mielellämme, mitä olitte mieltä tilaisuuden järjestelyistä, jotta osaamme jatkossa tehdä tilaisuuksistamme vielä parempia. Alta löydät linkin palautekyselyyn.

Palautekysely Digillä kasvua -aamupalatilaisuudesta

Kerro mielipiteesi perjantain 14.12.2018 aamupalatilaisuudesta!

Linkki aamupalatilaisuuden palautekyselyyn

Tehokas digimarkkinointi vaatii yrittäjältä aikaa

Digitaalinen markkinointi on vain diginatiiveille tarkoitettua puuhastelua. Tämä väittämä osoitettiin paikkaansa pitämättömäksi Digillä kasvua -aamupalatilaisuudessa, joka pidettiin LAMKin NiemiCampuksella joulukuun puolessavälissä. Digitie-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa kuultiin innostavia yrittäjä- ja asiantuntijapuheenvuoroja, joissa rohkaistiin digimarkkinoinnin käyttöön.

Digimarkkinoinnin ammattilainen, Touhula-päiväkotien viestintä- ja markkinointipäällikkö Ossi Ahto painotti, että digimarkkinoissa kannattaa tehdä vain niitä asioita, joita voi mitata ja muuttaa tekemistä sen tulosten perusteella. Lisäksi on mietittävä, miten tekeminen voisi muuttua euroiksi. Silloin digimarkkinointi ei ole aikaa vievää puuhastelua.


Keynote puheenvuorosta vastasi Touhula-päiväkotien markkinointi- ja viestintäjohtaja Ossi Ahto (kuva: Pirita Hyrkkänen)

Mieti, mikä on se asia, jonka haluat vierailijan verkkosivuillasi tekevän ja miten saisit vierailijan palaamaan sivuille. Kun asiakas on ostamassa tuotettasi tai palveluasi, pohdi, miten ostoprosessia voisi helpottaa ja miten kasvattaa ostoksen kokoa.

Ossi Ahto, Touhula

Verkkokaupan oltava kunnossa

Yrittäjä Terhi Kinnari Kinnarin tilalta totesi puheenvuorossaan, että toimiva verkkokauppa on erittäin tärkeä yrityksen toiminnalle.

Koska myymälä on syrjässä valtateistä ja on sesonkien välillä kiinni, on verkkokaupan pakko olla kunnossa. Asiakkaita tulee myös eri puolilta maata, erityisesti pohjoisesta Suomesta, jossa tuotteiden saatavuus harvaanasutulla seudulla ei ole niin hyvä.

Terhi Kinnari, Kinnarin Tila

Kinnarin Tilan yrittäjä Terhi Kinnari painotti puheessaan, että digimarkkinointiin täytyy varata aikaa (kuva: Pirita Hyrkkänen)

Kinnari painottaa, että verkkokaupan ylläpitämiseen ja ylipäätään digitaalisen markkinoinnin kanavien hallintaan on varattava aikaa – etenkin, jos digimarkkinointi ei ole ominta vahvuusaluetta.

Yrittäjän on hankittava osaamista erilaisten koulutusten kautta

Terhi Kinnari, Kinnarin Tila

Ossi Ahto totesi, että esimerkiksi ilmaisia Googlen työkaluja on hyvin tarjolla, ja niiden käyttäminen ei ole vaikeaa.

Kannattaa kuitenkin miettiä, mitä voi ja osaa tehdä itse ja mitä palveluita voi ostaa muualta.

Ossi Ahto, Touhula

Suunnitelmallinen some-markkinointi toimii

MariMari-vaateliikkeen omistaja, yrittäjä Mari Nieminen on taas todennut sosiaalisen median tehokkuuden markkinoinnissaan.

Some-markkinointi on kaikkein nopein tapa lisätä myyntiä. Joskus päivityksen julkaisemisen jälkeen ensimmäinen tuotteen myynti verkkokaupassa on tehty jo viiden minuutin kuluttua.

Nieminen tekee päivässä myymälänsä tuotteista useamman päivityksen sekä Facebookiin että Instagramiin. Usean päivityksen tekeminen vie aikaa: Nieminen aloittaa päivitysten tekemisen joskus jo viiden aikaan aamulla ja ajastaa ne julkaistavaksi päivän mittaan.


MariMarin-Putiikin yrittäjä Mari Nieminen kertoi omakohtaisia kokemuksiaan tehokkaasta some-markkinoinnista. (kuva: Pirita Hyrkkänen)

Tein aikaisemmin päivityksiä satunnaisesti, mutta olen huomannut, että päivittäinen, totutun kaavan mukainen toisto on kaikkein tehokkainta näkyvyyden kannalta. Täytyy muistaa, että some-markkinointi ei tähtää pelkästään myynnin lisäämiseen, vaan se on myös yrityksen brändäystä.

Mari Nieminen, MariMari

Nieminen luottaa pääasiassa orgaaniseen näkyvyyteen, sillä some-päivitykset tavoittavat asiakkaat hyvin. Terhi Kinnari on taas huomannut, että maksettu Facebook-mainonta tuo yksittäiselle päivitykselle erittäin hyvän kattavuuden.

Jos mainostan Facebook-julkaisua 250 eurolla, yksittäisen päivityksen saattaa nähdä 60 000 ihmistä. Tämä tuo liikennettä verkkokauppaan ja siten myös ostoihin. Samalla hinnalla olisin saanut vain pienen mainoksen sanomalehdestä, ja sen tavoittavuus ei ole samalla tavoin mitattavissa.

Mari Nieminen, MariMari

Teksti:  Joanna Vihtonen#digitie-hankkeen viestinnän asiantuntija

Digitaalisen markkinoinnin osaamista maaseudun yrittäjille

Pk-yritykset tunnistavat digitaalisuuden suuren merkityksen, mutta monilta yrityksiltä puuttuu osaaminen sen hyödyntämiseen.

Suomalaisyritysten digitaalisuuden taso ei ole kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tutkimus suomalaisten pk-yritysten digitaalisten työkalujen käytöstä osoittaa, että digitaalisuudella on selvä yhteys liiketoiminnan kasvuun, ja että kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät muita enemmän digitaalisuutta (Kauppinen & Kivikoski 2017). Aktiivisesti verkkoa hyödyntävät pk-yritykset kasvavat jopa neljä kertaa nopeammin verrattuna yrityksiin, joilla ei ole aktiivista verkkopresenssiä.

Kuluttajien tiedonhankinta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, tapahtuipa lopullinen ostaminen mistä kanavasta tahansa. Verkolla on merkittävä vaikutus asiakkaiden ostamiseen. (Deloitte 2018.) Suurelta osalta pk-yrityksistä jää hyödyntämättä verkon tarjoama potentiaali asiakkaiden tavoittamiseen. Jos yritys ei löydy hakukoneen tuloksista, saattaa se jäädä kokonaan ulos asiakkaan harkinnasta.

Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien yhteistyössä toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten osaaminen verkkosivuihin ja digitaaliseen markkinointiin liittyen on huolestuttava. 35 % pk-yrityksistä ei ole rakentanut minkäänlaista verkkonäkyvyyttä ja 79 % niistäkin yrityksistä, joilla on verkkosivut, ei tavoittele asiakkaita kuitenkaan aktiivisesti verkossa. Ainoastaan 14 % kaikista pk-yrityksistä tavoittelee asiakkaita aktiivisesti verkossa ja seuraa markkinointitoimenpiteiden tuloksia siihen soveltuvalla seurantajärjestelmällä.

Myös päijäthämäläiset pk-yritykset kokevat digitaaliset markkinoinnin ja myynnin ratkaisut tärkeäksi kehittämiskohteeksi. (Suomen yrittäjät 2017) Reboot-hankkeen toteuttaman puhelinkyselyn perusteella alueen yritysten suurimmat tarpeet liittyvät digimarkkinointiin, kuten verkkokauppaan, sosiaalisen median markkinointiin, ja näkyvyyden varmistamiseen sähköisissä kanavissa. Tutkimuksen kautta selvisi lisäksi, että yrityksillä ei ole välttämättä käsitystä siitä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämisellä voitaisiin saavuttaa. (Rasipelto 2018 – Heinola Reboot – uutta kasvua digitaalisuudesta.)

LAMKin #digitie-hanke (2018 – 2020) edistää maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luo edellytyksiä niiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Hankkeella tavoitellaan maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua sekä uusien yritysverkostojen muodostumista.

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Lahden ammattikorkeakoulun LAMKbusiness -blogissa