Hankkeen kuvaus

#digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020

Hankkeen bujetti on 180 000,16 €, josta tuen osuus on 162 000,14 € (90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista)

Lahden ammattikorkeakoulun koulutushanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategiseen tavoitteeseen tukea maaseudun elinvoimaisuutta yrittäjyyden sekä yritysverkostojen edistämisen kautta. Hankkeen tavoite on edistää maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luoda edellytykset niiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Hankkeella tavoitellaan maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua sekä uusien yritysverkostojen muodostumista. Lisäksi tavoitteena on löytää aihioita yritysryhmähankkeille, joiden kautta osa digitaalisen markkinoinnin teemoista viedään käytäntöön yritysryhmissä.

Hankkeessa suunnitellaan Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille suunnattu digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli, joka järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana alueellisesti lähellä yrittäjiä. Koulutukset koostuvat kaikille avoimista tietoiskuista sekä pienemmälle ryhmälle järjestettävästä käytännönläheisestä valmennusohjelmasta, johon haetaan osallistujia avoimen haun kautta. Viestimällä koulutuksen avulla toimintaansa kehittäneistä yrityksistä pyritään vaikuttamaan myös laajemmin yritysten innokkuuteen hyödyntää digitaalista markkinointia toiminnassaan.