Digitaalisen markkinoinnin osaamista maaseudun yrittäjille

Pk-yritykset tunnistavat digitaalisuuden suuren merkityksen, mutta monilta yrityksiltä puuttuu osaaminen sen hyödyntämiseen.

Suomalaisyritysten digitaalisuuden taso ei ole kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tutkimus suomalaisten pk-yritysten digitaalisten työkalujen käytöstä osoittaa, että digitaalisuudella on selvä yhteys liiketoiminnan kasvuun, ja että kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät muita enemmän digitaalisuutta (Kauppinen & Kivikoski 2017). Aktiivisesti verkkoa hyödyntävät pk-yritykset kasvavat jopa neljä kertaa nopeammin verrattuna yrityksiin, joilla ei ole aktiivista verkkopresenssiä.

Kuluttajien tiedonhankinta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, tapahtuipa lopullinen ostaminen mistä kanavasta tahansa. Verkolla on merkittävä vaikutus asiakkaiden ostamiseen. (Deloitte 2018.) Suurelta osalta pk-yrityksistä jää hyödyntämättä verkon tarjoama potentiaali asiakkaiden tavoittamiseen. Jos yritys ei löydy hakukoneen tuloksista, saattaa se jäädä kokonaan ulos asiakkaan harkinnasta.

Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien yhteistyössä toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten osaaminen verkkosivuihin ja digitaaliseen markkinointiin liittyen on huolestuttava. 35 % pk-yrityksistä ei ole rakentanut minkäänlaista verkkonäkyvyyttä ja 79 % niistäkin yrityksistä, joilla on verkkosivut, ei tavoittele asiakkaita kuitenkaan aktiivisesti verkossa. Ainoastaan 14 % kaikista pk-yrityksistä tavoittelee asiakkaita aktiivisesti verkossa ja seuraa markkinointitoimenpiteiden tuloksia siihen soveltuvalla seurantajärjestelmällä.

Myös päijäthämäläiset pk-yritykset kokevat digitaaliset markkinoinnin ja myynnin ratkaisut tärkeäksi kehittämiskohteeksi. (Suomen yrittäjät 2017) Reboot-hankkeen toteuttaman puhelinkyselyn perusteella alueen yritysten suurimmat tarpeet liittyvät digimarkkinointiin, kuten verkkokauppaan, sosiaalisen median markkinointiin, ja näkyvyyden varmistamiseen sähköisissä kanavissa. Tutkimuksen kautta selvisi lisäksi, että yrityksillä ei ole välttämättä käsitystä siitä, mitä mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämisellä voitaisiin saavuttaa. (Rasipelto 2018 – Heinola Reboot – uutta kasvua digitaalisuudesta.)

LAMKin #digitie-hanke (2018 – 2020) edistää maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luo edellytyksiä niiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Hankkeella tavoitellaan maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua sekä uusien yritysverkostojen muodostumista.

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Lahden ammattikorkeakoulun LAMKbusiness -blogissa