Digitie siirtyi digiin

Kaikkien meidän elämä muuttui viime viikolla. Hallitus teki linjauksia, joiden pyrkimyksenä on rajoittaa koronaviruksen leviämistä. LAB-ammattikorkeakoulu teki päätöksen siirtää kaiken opetuksen verkkoon maanantaista 16. maaliskuuta lähtien.

Valmennus verkkoon

Kokoonnuimme hanketiimin kanssa tiistaina 17. maaliskuuta ja päätöksemme jatkosta oli yksimielinen. Päätimme toteuttaa jatkossa kaikki #Digitie-valmennukset verkossa.

Helppoa verkkoon siirtyminen ei kuitenkaan olisi. Hanketiimin olisi harjoiteltava uusien verkkotyökalujen käyttö viikon aikana ja suunniteltava valmennuksen sisältö verkkoon soveltuvaksi. Samojen menetelmien hyödyntäminen ei olisi mahdollista verkkoympäristössä. Myös valmennukseen osallistuvien yrittäjien olisi hallittava sähköisten työkalujen käyttö riittävällä tasolla, jotta osallistuminen valmennukseen olisi mahdollista. Lisäksi apu käytännön harjoitteluun olisi saatavilla ainoastaan verkon välityksellä, eikä asioita pystyttäisi enää näyttämään kädestä pitäen. Mahdollisia haasteita olisi siis ehkä tiedossa, mutta yhteinen tahtotila oli valmistella valmennus niin hyvin, että ylimääräisiltä ongelmilta vältyttäisiin.

Sisällöntuotannon työkalut haltuun

Perjantaina 20. maaliskuuta järjestämämme valmennus käsitteli sisällöntuotantoa, ja tarkoituksena oli käsitellä ilmaisia kuvankäsittelyyn ja graafisten sisältöjen suunnitteluun soveltuvia ohjelmia, joita yrittäjät olivat toivoneet käsiteltäviksi sisällöntuotannon valmennuksessa. Valmennukseen osallistui yrittäjien lisäksi digimarkkinointia opiskelevia opiskelijoita, jotka ovat toimineet aiemmissa kevään valmennuksissa yrittäjien apuna ideoinnissa sekä erilaisten työkalujen käytössä. Ajatuksena oli, että opiskelijat toimisivat yrittäjien apuna myös tässäkin valmennuksessa. Valmennus järjestettiin LAB-ammattikorkeakoulun käytössä olevan Zoom-verkkokokoustyökalun välityksellä.

Kuva 1. Riku Nummikoski esittelee kuvanrajauksen vaikutuskeinoja

Valmennuspäivä alkoi totuttuun tapaan kello yhdeksältä, ja aluksi hankkeen asiantuntija Riku Nummikoski piti lyhyen tietoiskun kuvien merkityksestä yrityksen viestinnässä. Lisäksi hän antoi arvokkaita neuvoja siihen, minkälaisia kuvia yritysten kannattaa hyödyntää viestinnässä. Kuvankäsittelyyn liittyvässä osuudessa harjoiteltiin Googlen omistaman kuvankäsittelyohjelman Snapseedin käyttöä matkapuhelimen sovelluksella. Hankkeen asiantuntija Riku Nummikoski jakoi verkon välityksellä matkapuhelimensa näytön, ja ohjasi vaihe vaiheelta, miten erilaiset sovelluksen ominaisuudet ja työkalut toimivat.

Kuva 2. Riku Nummikoski opastaa osallistujia Snapseedin käytössä

Myös verkkovalmennuksessa on tärkeää huomioida tauot, jotta koneella istuminen ei kävisi puuduttavaksi. Pidimme 15 minuutin kahvitauon ennen kuin siirryimme visuaalisten materiaalien suunnittelun harjoitteluun. Ohjelmaksi kuvalliseen sisällöntuotantoon valittiin helppokäyttöinen Canva-työkalu. Ohjelman opiskelu päätettiin toteuttaa hieman eri tavalla kuin Snapseedin kohdalla. Hankkeen projektipäällikkö Lotta Toivonen esitteli lyhyesti Canvan tärkeimmät ominaisuudet. Tämän jälkeen osallistujat ja opiskelijat jaettiin ryhmiin, joissa he pääsivät yhdessä harjoittelemaan Canvan käyttöä ja suunnittelemaan sen avulla visuaalista sisältöä. Ajatuksena oli, että ryhmän jäsenet pystyisivät myös tarvittaessa opastamaan toisiaan ohjelman käytössä. Zoom mahdollistaa kokoukseen osallistuvien henkilöiden jakamisen verkkohuoneisiin, joissa he voivat työskennellä pienemmissä ryhmissä. Kokouksen järjestäjät pystyvät myös vierailemaan näissä huoneissa ja ohjaamaan ryhmien työskentelyä.

Kuva 3. Lotta Toivonen esittelee Canva-työkalun ominaisuuksia

Valmennus onnistui yli odotusten

Valmennuksen järjestäminen onnistui paremmin kuin osasimme odottaa. Valmennuspäivän lopuksi kokoonnuimme vielä kaikki yhteiseen isoon huoneeseen ja pyysimme osallistujilta kommentteja ensimmäisestä #Digitien verkkovalmennuksesta. Vaikka pieniä teknisiä haasteita esiintyikin ja uuden työkalun käytössä oli hieman harjoittelemista, silti yrittäjien palaute oli erinomaista. Verkossa pidettyyn valmennukseen suhtauduttiin positiivisesti ja järjestelyt saivat hyvää palautetta. Myös ryhmätyöskentely sujui heidän mielestään verkossa lähes yhtä hyvin kuin kasvotusten pidetyissä valmennuksessa. Varmasti osaltaan tähän vaikutti se, että ryhmä oli ehtinyt tutustua toisiinsa hyvin alkukevään aikana.

Vaikka tilanne oli meille kaikille uusi ja pieniä kommelluksia esiintyikin, silti kaikille jäi positiivinen mieli ensimmäisestä verkossa järjestetystä #Digitie-valmennuksesta. Myös yrittäjiltä valmennuksen jälkeen keräämämme palautekysely osoitti, että valmennus oli osallistujien mielestä onnistunut. Odotamme innolla #Digitie-hankkeen tulevia verkkovalmennuksia, joissa opiskellaan käytännössä vielä monia hyödyllisiä digimarkkinoinnin taitoja!