Vaikuttajamarkkinointi digitaalisen markkinoinnin ilmiönä

Yritykset ovat kautta aikojen käyttäneet erilaisia vaikuttajia markkinointiviestinnässään. Kun ennen nämä olivat esimerkiksi elokuvatähtiä tai muusikoita, nyt he ovat sosiaalisen median vaikuttajia. (Tapinfluence 2017.) Kirjoitimme restonomiopiskelija Sari Kettusen kanssa blogikirjoituksen aiheesta, joka julkaistiin alunperin LAMKbusiness-blogissa.


Kuva: Daria Shevtsova. Lähde: Pexels (https://www.pexels.com/photo/woman-in-grey-long-sleeved-dress-sitting-on-window-1109596/) / CC0

Vaikuttajamarkkinointi digitaalisen markkinoinnin ilmiönä jatkaa kasvuaan (Tapinfluence 2017). Kasvu ei johdu siitä, että yritykset olisivat vasta nyt alkaneet hyödyntää vaikuttajia myynnin edistämisessä, vaan siitä, että sosiaalisen median aikakaudella kaikki ovat vaikuttajia. Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen tuloksellisesti, vaatii entistä enemmän tietoa ja taitoa. Kuinka tunnistaa relevantit vaikuttajat ja tehdä yhteistyötä, joka muuttuu tuottavaksi liiketoiminnaksi?

Vaikuttajamarkkinointi tulisi ottaa osaksi suunnitelmallista markkinointia ja yrityksen markkinointistrategiaa. Kun vaikuttajamarkkinointi on osa yrityksen markkinointisuunnitelmaa, muodostuu toimintaa, jossa vaikuttajasisällöt ovat sujuvassa linjassa yrityksen brändiviestinnän kanssa. (Hall 2017, 105.) Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelystä. Selkeästi asetettujen tavoitteiden avulla myös tulosten mittaaminen on helpompaa.

Vaikuttajamarkkinoijan ja yrityksen brändin yhteensopivuus tärkeää
Sen sijaan, että brändi puhuisi omalla äänellään kohderyhmälleen, vaikuttajamarkkinoinnissa suosituksen tekee luotettava, puolueeton ja tutunomaiseksi koettu henkilö, jota seurataan omasta aloitteesta.

Yrityksen tärkein kriteeri sopivan vaikuttajamarkkinoijan valitsemisessa tulisi olla vaikuttajan yleisön yhteensopivuus yrityksen kohderyhmän kanssa. Yhteensopivuus on tärkeää, koska ainoastaan silloin voidaan puhutella kohderyhmää uskottavasti. Vaikuttajan henkilökohtaisen brändin tulee myös osua kohdilleen yrityksen brändin kanssa. Tavoitettavuus ja seuraajamäärät ovat myös huomioon otettavia tekijöitä vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä suunniteltaessa. (Tapinfluence 2017.)

Mikrovaikuttajat tulevat

Yritykset ovat pääasiallisesti keskittyneet tekemään vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä vaikuttajien kanssa, joilla on mahdollisimman suuri yleisö (Hall 2017, 105). Tämä trendi on pikkuhiljaa muuttumassa ja pieniä yleisöjä tavoittavia mikrovaikuttajia käytetään yhä enemmän vaikuttajina markkinointikampanjoissa.

Yritykset ovat pääasiallisesti keskittyneet tekemään vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä vaikuttajien kanssa, joilla on mahdollisimman suuri yleisö (Hall 2017, 105). Tämä trendi on pikkuhiljaa muuttumassa ja pieniä yleisöjä tavoittavia mikrovaikuttajia käytetään yhä enemmän vaikuttajina markkinointikampanjoissa.

Mikrovaikuttajat ovat sisällöntuottajia joihin on helppo samaistua. Seuraajat seuraavat mikrovaikuttajia siksi, että he ovat kiinnostuneita samoista aihealueista kuin vaikuttajat. Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärät ovat pienempiä kuin perinteisten vaikuttajamarkkinoijien, heidän seuraajansa ovat yleensä erittäin sitoutuneita ja lojaaleja verrattuna suuremman luokan vaikuttajiin. (Tapinfluence 2017.)

Vaikuttajamarkkinointia koskevat samat velvoitteet

Vaikka vaikuttajamarkkinointi eroaa luonteeltaan perinteisestä mainonnasta, sitä velvoittavat samat lait, kuin muuta mainontaa. Vaikuttajan ja mainostajan on yhdessä huolehdittava, että kaikista kaupallisista julkaisuista käy selkeästi ilmi kaupallinen tarkoitus, ja se kenen lukuun markkinoidaan (IAB Finland 2019). Toisaalta, suomalaiset kuluttajat arvostavat myös läpinäkyvyyttä. Dagmarin ja PING Helsingin (2018) toteuttaman tutkimuksen mukaan kuluttajat ottavat paremmin vastaan kaupallisessa tarkoituksessa tehdyt sisällöt, jotka on merkitty asianmukaisesti.

Lähteet

Dagmar & Ping Helsinki. 2018. Ping Metrics 2018. [Viitattu 16.4.2019]. Saatavissa: https://pinghelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/05/PingMetrics_2018.pdf

Hall, S. 2017. Innovative B2B marketing: New models, processes and theory. 1st ed. New York: Kogan Page.

IAB Finland, Sisältömarkkinoinnin työryhmä. 2019. Vaikuttajamarkkinoinnin opas. [Viitattu 16.4.2019]. Saatavissa: https://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/standardit-ja-oppaat/iab_vaikuttajamarkkinoinnin_opas_02_2019.pdf

Kirjoittajat:

Sari Kettunen, Restonomiopiskelija jonka kiinnostuksen kohteet löytyvät kaikesta digitaalisesta, myynnistä-markkinointiin. Teksti kirjoitettu osana #digitie-hanketta. Hankkeen tavoite on tuoda digitaalisen markkinoinnin osaamista maaseudun yrittäjille.

Lotta Toivonen työskentelee markkinoinnin tuntiopettajana ja  #digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hankkeen projektipäällikkönä liiketalouden ja matkailun alalla Lahden ammattikorkeakoulussa.