Valmennus Heinola syksyllä 2019

Keskeisiä digimarkkinoinnin toimenpiteitä voit tehdä myös itse vaikuttavasti ja onnistuneesti! Valmennuksessa opit digimarkkinointia käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

#digitie valmennus tarjoaa päijäthämäläisille yrityksille kokonaisvaltaisen osaamisen tärkeimpiin digitaalisiin työkaluihin liiketoiminnan kasvattamiseksi. Valmennusohjelma räätälöidään yrityksen omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan ja se koostuu noin 6-10 valmennuskerrasta syksyn 2019 aikana. Käytännönläheisessä valmennuksessa opitaan toteuttamalla käytännön toimenpiteitä asiantuntijoiden johdolla. Digimarkkinointiin perehtynyt opiskelijatiimi avustaa valmennusten teemoihin liittyvissä toimenpiteissä.

Perjantaisin

Tietoisku klo 9.00-9.45
Valmennus klo 10.00-12.00

TAPAHTUMAN SIJAINTI:
Heinolan SPOTTI, Wanha Lehtitalo, 2. krs
Lampikatu 8 C 18100 Heinola

Ilmoittaudu valmennukseen

Digimarkkinointisuunnitelma

Osiossa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kohderyhmän ja lähtökohdat huomioiva digimarkkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yrityksen digitaalisen markkinoinnin keinovalikoima sekä syksyn aikana toteutettavat toimenpiteet.

Kotisivu

Verkkosivu on tärkeä osa markkinointia lähes jokaiselle yritykselle. Kotisivuihin keskittyvässä osiossa tustustutaan hyvän verkkosivun tärkeimpiin elementteihin sekä perehdytään sivuston hakukoneoptimointiin.

Verkkokauppa

Verkkokauppaosiossa  tutustutaan erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin, ja pohditaan niiden soveltuvuutta yrityksen reunaehtojen perusteella. Lisäksi kuullaan, mitä asioita on tärkeää ottaa huomioon verkkokaupan perustamisessa.

Asiakassuhteiden ylläpito (kaksi valmennuskertaa)

Osioissa tustustutaan asiakassuhteiden ylläpidon peruskäsitteisiin sekä perehdytään digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen pitkäaikaisten, kannattavien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Lisäksi osiossa perehdytään markkinoinnin automaation yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin toiminnan tehostamiseksi ja automatisoimiseksi. Ensimmäisessä valmennuksessa suunnitellaan asiakkuuksien hoitomallit yrityksen tärkeimmille kohderyhmille. Toisessa osiossa tutustutaan yhteen asiakkuuksienhallintajärjestelmään käytännössä.

 

Sisällöntuotanto (kaksi valmennuskertaa)

Osiossa perehdytään kohderyhmälähtöisen viestinnän suunnitteluun, ja opitaan muotoilemaan brändin mukaiset ydinviestit. Toisessa osiossa saadaan käytännön vinkkejä erilaisista ohjelmista ja sisällöistä, jotka ovat avuksi sisältöjen tuottamisessa. Osiot toteutetaan työpajatyyppisesti, ja niillä perehdytään sisällöntuotannon osa-alueisiin, jotka nousevat valmennusryhmän tarpeista.

Sosiaalinen media

Osiossa perehdytään käytännössä sosiaalisen median kanaviin ja niiden yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin tämän päivän digimaailmassa. Päivän aikana opitaan toteuttamaan käytännössä valmennusryhmän tarpeista esiin nousevia toimenpiteitä.

Digitaaliset mainonnan keinot

Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden esittelyjä erilaisista digitaalisen mainonnan ratkaisuista, jotka soveltuvat pienille ja keskisuurille yrityksille.  Lisäksi kuullaan, miten mainontaa pystyy kustannustehokkaasti kohdentamaan omalle kohderyhmälle. Päivä toimii hyvänä tietopakettina mainonnan ostamiseen. Mainonnan toteuttamista kokeillaan myös käytännössä.

Vastuullisuus verkossa

Osiossa perehdytään vastuullisen yritystoiminnan edellytyksiin ja toimintatapoihin verkossa. Aiheena mm. EU:n tietosuoja-asetus GDPR.

”Valmennuksesta tuli loppujen lopuksi ihan älyttömän iso juttu. On mahtavaa, että esimerkiksi verkkosivut ovat nyt kunnossa.”

Heli Jokivuori, Kukkakauppa Heliä
#Digitie-valmennuksen osallistuja

”Sain muun muassa Facebook-sivujen päivittämisestä hyvää tuntumaa ja käytännön opastusta. Myös visuaalisuuden merkitys korostui, esim. miten kannattaa ottaa kuvia.”

Kirsi Simola, Putiikki K&K
#Digitie-valmennuksen osallistuja

Digimarkkinointisuunnitelma (27.9.)

Osiossa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kohderyhmän ja lähtökohdat huomioiva digimarkkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yrityksen digitaalisen markkinoinnin keinovalikoima sekä syksyn aikana toteutettavat toimenpiteet.

Kotisivu (11.10.)

Verkkosivu on tärkeä osa markkinointia lähes jokaiselle yritykselle. Kotisivuihin keskittyvässä osiossa tustustutaan hyvän verkkosivun tärkeimpiin elementteihin sekä perehdytään sivuston hakukoneoptimointiin.

Verkkokauppa (18.10.)

Verkkokauppaosiossa tutustutaan erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin, ja pohditaan niiden soveltuvuutta yrityksen reunaehtojen perusteella. Lisäksi kuullaan, mitä asioita on tärkeää ottaa huomioon verkkokaupan perustamisessa.

Asiakassuhteiden ylläpito 1 (1.11.)

Osioissa tutustutaan asiakassuhteiden ylläpidon peruskäsitteisiin sekä perehdytään digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen pitkäaikaisten, kannattavien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Lisäksi osiossa perehdytään markkinoinnin automaation yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin toiminnan tehostamiseksi ja automatisoimiseksi. Ensimmäisessä valmennuksessa suunnitellaan asiakkuuksien hoitomallit yrityksen tärkeimmille kohderyhmille. Toisessa osiossa tutustutaan yhteen asiakkuuksienhallintajärjestelmään käytännössä.

Sisällöntuotanto 1 & 2 (8.11. & 15.11.)

Osiossa perehdytään kohderyhmälähtöisen viestinnän suunnitteluun, ja opitaan muotoilemaan brändin mukaiset ydinviestit. Toisessa osiossa saadaan käytännön vinkkejä erilaisista ohjelmista ja sisällöistä, jotka ovat avuksi sisältöjen tuottamisessa. Osiot toteutetaan työpajatyyppisesti, ja niillä perehdytään sisällöntuotannon osa-alueisiin, jotka nousevat valmennusryhmän tarpeista.

Sosiaalinen media (22.11.)

Osiossa perehdytään käytännössä sosiaalisen median kanaviin ja niiden yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin tämän päivän digimaailmassa. Päivän aikana opitaan toteuttamaan käytännössä valmennusryhmän tarpeista esiin nousevia toimenpiteitä.

Digitaaliset mainonnan keinot (29.11.)

Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden esittelyjä erilaisista digitaalisen mainonnan ratkaisuista, jotka soveltuvat pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi kuullaan, miten mainontaa pystyy kustannustehokkaasti kohdentamaan omalle kohderyhmälle. Päivä toimii hyvänä tietopakettina mainonnan ostamiseen. Mainonnan toteuttamista kokeillaan myös käytännössä.

Vastuullisuus verkossa (13.12. tai muuna sovittuna ajankohtana)

Osiossa perehdytään vastuullisen yritystoiminnan edellytyksiin ja toimintatapoihin verkossa. Aiheena mm. EU:n tietosuoja-asetus GDPR.