#digitie-valmennus Heinolassa

Keskeisiä digimarkkinoinnin toimenpiteitä voit tehdä myös itse vaikuttavasti ja onnistuneesti! Valmennuksessa opit digimarkkinointia käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

#digitie valmennus tarjoaa maaseudun yrityksille kokonaisvaltaisen osaamisen tärkeimpiin digitaalisiin työkaluihin liiketoiminnan kasvattamiseksi. Valmennusohjelma räätälöidään yrityksen omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan ja se koostuu noin 6-10 valmennuskerrasta syksyn 2019 aikana. Käytännönläheisessä valmennuksessa opitaan toteuttamalla käytännön toimenpiteitä asiantuntijoiden johdolla. Digimarkkinointiin perehtynyt opiskelijatiimi avustaa valmennusten teemoihin liittyvissä toimenpiteissä.

Valmennusohjelman hinta on 485 € / +alv.

Perjantaisin

Tietoisku klo 9.00-9.45
Valmennus klo 10.00-12.00

Ilmoittaudu valmennukseen

Digimarkkinointisuunnitelma (20.9.)

Osiossa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kohderyhmän ja lähtökohdat huomioiva digimarkkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yrityksen digitaalinen keinovalikoima sekä syksyn aikana toteutettavat toimenpiteet.

Kotisivu (27.9.)

Verkkosivu on tärkeä osa markkinointia lähes jokaiselle yritykselle. Kotisivuihin keskittyvässä osiossa perehdytään erilaiset tarpeet ja taitotason huomioiviin verkkosivuratkaisuihin. Lisäksi tutustutaan hyvän verkkosivun tärkeimpiin elementteihin.

Verkkokauppa (4.10)

Verkkokauppaosiossa  tutustutaan erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin, ja kuullaan, mitä kaikkea on tärkeää ottaa huomioon verkkokaupan perustamisessa.

Asiakassuhteiden ylläpito 1 & 2 (11.10. & 18.10.)

Osioissa tustustutaan asiakassuhteiden ylläpidon peruskäsitteisiin sekä perehdytään digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen pitkäaikaisten, kannattavien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Osiossa perehdytään lisäksi markkinoinnin automaation yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin toiminnan tehostamiseksi ja automatisoimiseksi.

Sisällöntuotanto 1 & 2 (1.11. & 8.11.)

Osiossa perehdytään kohderyhmälähtöisen viestinnän suunnitteluun ja saadaan käytännön vinkkejä erilaisista ohjelmista ja sisällöistä, jotka ovat avuksi sisältöjen tuottamisessa. Osiot toteutetaan työpajatyyppisesti, ja niillä perehdytään sisällöntuotannon osa-alueisiin, jotka nousevat valmennusryhmän tarpeista.

Sosiaalinen media (15.11.)

Osiossa perehdytään käytännössä sosiaalisen median kanaviin ja niiden yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin tämän päivän digimaailmassa. Päivän aikana opitaan toteuttamaan käytännössä valmennusryhmän tarpeista esiin nousevia toimenpiteitä.

Digitaaliset mainonnan keinot (22.11.)

Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden esittelyjä erilaisista digitaalisen mainonnan ratkaisuista, jotka soveltuvat pienille ja keskisuurille yrityksille.  Lisäksi kuullaan, miten mainontaa pystyy kustannustehokkaasti kohdentamaan omalle kohderyhmälle. Päivä toimii hyvänä tietopakettina mainonnan ostamiseen.

Vastuullisuus verkossa (29.11.)

Osiossa perehdytään vastuullisen yritystoiminnan edellytyksiin ja toimintatapoihin netissä. Aiheena mm. EU:n tietosuoja-asetus GDPR.