Valmennus Lahti keväällä 2020

Keskeisiä digimarkkinoinnin toimenpiteitä voit tehdä myös itse vaikuttavasti ja onnistuneesti! Valmennuksessa opit digimarkkinointia käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Kevään valmennus järjestetään yhteistyössä lahtelaisen markkinointitoimiston Kuuki Marketing Labin kanssa.

#Digitie valmennus tarjoaa Päijät-Hämeen yrittäjille (poislukien Lahti) kokonaisvaltaisen osaamisen tärkeimpiin digitaalisiin työkaluihin liiketoiminnan kasvattamiseksi. Valmennusohjelma räätälöidään yrityksen omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan ja se koostuu noin 6-10 valmennuskerrasta kevään 2020 aikana. Käytännönläheisessä valmennuksessa opitaan toteuttamalla käytännön toimenpiteitä asiantuntijoiden johdolla. Digimarkkinointiin perehtynyt opiskelijatiimi avustaa valmennusten teemoihin liittyvissä toimenpiteissä.

Valmennukseen mahtuu 10 osallistujaa. Jos ilmoittautumisia on paljon, järjestämme myös toisen valmennusryhmän.

Valmennus järjestetään Lahden Tiedepuistossa, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Valmennusohjelman hinta on 400 € (Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

Perjantaisin kello 9-12
Tietoisku 45 min.
Tauko 15 min.
Valmennus 2 h

31.1. Digimarkkinointisuunnitelma

Digimarkkinointisuunnitelma on tärkeä lähtökohta, kun markkinointia tehdään verkossa. Suunnitelma varmistaa, että valitut keinot ja toimenpiteet tavoittavat kohderyhmän, ja niillä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. 

Ensimmäisessä valmennuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kohderyhmän ja lähtökohdat huomioiva digimarkkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yrityksen digitaalisen markkinoinnin keinovalikoima sekä kevään aikana toteutettavat toimenpiteet.

7.2. Verkkosivu

Verkkosivu on tärkeä osa yrityksen löydettävyyttä lähes jokaiselle yritykselle.

Kotisivuihin keskittyvässä osiossa tustustutaan hyvän verkkosivun tärkeimpiin elementteihin sekä perehdytään sivuston hakukoneoptimointiin.

14.2. Verkkokauppa

Verkkokaupan avulla on mahdollista tavoittaa yhä laajempi asiakaskunta. Verkkokaupan perustamisessa on kuitenkin huomioitava monta asiaa.

Verkkokauppaosiossa tutustutaan erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin, ja pohditaan niiden soveltuvuutta yrityksen reunaehtojen perusteella. Lisäksi kuullaan, mitä asioita on tärkeää ottaa huomioon verkkokaupan perustamisessa.

21.2. Asiakassuhteiden ylläpito

Pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaaliminen on yrityksille kannattavaa.

Osioissa tutustutaan asiakassuhteiden ylläpidon peruskäsitteisiin sekä perehdytään digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen pitkäaikaisten, kannattavien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi.

6.3. Sisällöntuotanto 1

Viestintä on kaiken lähtökohta, kun digimarkkinointia aletaan hyödyntämään.

Osiossa perehdytään kohderyhmälähtöisen viestinnän suunnitteluun, ja opitaan muotoilemaan brändin mukaiset ydinviestit.

13.3. Sisällöntuotanto 2

Kuvien ja videoiden merkitys digitaalisessa viestinnässä on suuri. Ihmiset kiinnittävät niihin huomiota paremmin, kuin tekstisisältöön. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että yrityksen kuvallinen viestintä on visuaalisesti houkuttelevaa ja yhdenmukaista muun viestinnän kanssa.

Osiossa saadaan käytännön vinkkejä erilaisista ohjelmista ja sisällöistä, jotka ovat avuksi sisältöjen tuottamisessa sekä opitaan niiden käyttöä käytännössä.

20.3. Google Analytics

Digimarkkinoinnin tuloksia on mahdollista seurata web-analytiikkatyökaluilla. Tieto käyttäjien toiminnasta verkossa auttaa yrityksiä kohdentamaan markkinointipanostukset kannattavimpiin toimenpiteisiin.

Osiossa tutustutaan käyttäytymistiedon seurannan perusteisiin. Lisäksi valmennuksessa tutustutaan tarkemmin Google Analyticsin tilirakenteeseen ja käyttöliittymään käytännössä.

27.3. Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on useimmille yrityksille tärkeä kanava tavoittaa kohderyhmänsä.

Sosiaaliseen mediaan keskittyvässä valmennuksessa perehdytään käytännössä sosiaalisen median kanaviin ja niiden yritykselle tarjoamiin mahdollisuuksiin tämän päivän digimaailmassa. Päivän aikana opitaan toteuttamaan käytännössä valmennusryhmän tarpeista esiin nousevia toimenpiteitä.

3.4. Digitaalinen mainonta

Digitaalisen mainonnan ratkaisuilla viestintää on mahdollista kohdentaa tarkasti rajatuille kohderyhmille. Mainonnan avulla yritysten on mahdollista lisätä tietoisuutta sekä kasvattaa myyntiä.

Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden esittelyjä erilaisista digitaalisen mainonnan ratkaisuista, jotka soveltuvat pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi kuullaan, miten mainontaa pystyy kustannustehokkaasti kohdentamaan omalle kohderyhmälle. Päivä toimii hyvänä tietopakettina mainonnan ostamiseen. Mainonnan toteuttamista kokeillaan myös käytännössä.

17.4. Vastuullisuus verkossa

Lainsäädäntö on välttämätöntä ottaa huomioon, kun digimarkkinointia toteutetaan.

Osiossa perehdytään vastuullisen yritystoiminnan edellytyksiin ja toimintatapoihin verkossa. Aiheena mm. EU:n tietosuoja-asetus GDPR.

24.4. Lopetus

Viimeisellä kerralla katsotaan taaksepäin kevääseen ja muistellaan haasteita ja onnistumisia.

Tilaisuudessa keskustellaan käyttöönotetuista digimarkkinoinnin hyvistä käytännöistä ja jaetaan niitä muulle ryhmälle. Ohjelmassa on lisäksi muuta mukavaa ohjelmaa ja pientä purtavaa osallistujille.

Ilmoittaudu valmennukseen

”Valmennuksesta tuli loppujen lopuksi ihan älyttömän iso juttu. On mahtavaa, että esimerkiksi verkkosivut ovat nyt kunnossa.”

Heli Jokivuori, Kukkakauppa Heliä
#Digitie-valmennuksen osallistuja

”Sain muun muassa Facebook-sivujen päivittämisestä hyvää tuntumaa ja käytännön opastusta. Myös visuaalisuuden merkitys korostui, esim. miten kannattaa ottaa kuvia.”

Kirsi Simola, Putiikki K&K
#Digitie-valmennuksen osallistuja